Rechtspraak

11/01/2021

191 - TAEKWONDO - Schrapping na een veroordeling door de strafrechter wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valsheid in geschrifte bij de beoefening van Taekwondo - Termijn voor de betwisting van de tuchtmaatregel - Te laat ingesteld beroep

Een beroep dat te laat is ingesteld, is niet-ontvankelijk. Niets verplicht een sportbond om de beroepstermijn uitdrukkelijk te vermelden door verwijzing naar het reglement van een andere instelling als het BAS, op voorwaarde evenwel dat, zoals in casu, de wijze van uitoefening van het beroep gemakkelijk kan worden achterhaald, hetgeen het geval is door een nauwkeurige en uitdrukkelijke verwijzing naar het procedurereglement van het BAS, dat gemakkelijk toegankelijk is op internet.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Taekwondo

Zoek op trefwoord