Rechtspraak

15/09/2020

210 - BASKETBAL - Besluit tot stopzetting van de competities - Samenstelling van de regionale reeksen 2 voor dames voor het seizoen 2020-2021 - Afstand van activiteit door een club - Overeenkomst inzake overdracht van activiteiten om de plaats van de club in de reeks te kunnen innemen - Verzoek om toepassing van artikel PA75ter van het huishoudelijk reglement van de AWBB - Verstrijken van de termijn - Klacht - Verwerping van het beroep

Artikel PA75ter van het huishoudelijk reglement van de AWBB regelt de overdracht van activiteiten en heeft geen betrekking op een uitwisseling van clubs, zoals de twee clubs in hun overeenkomst inzake overdracht van activiteiten beogen. Aangezien de club die heeft verzaakt aan haar activiteit, niet binnen de gestelde termijn een ploeg in de regionale damesafdeling 2 voor het seizoen 2020-2021 had ingeschreven, had de club op het moment van de aanvraag volgens PA75ter geen ploeg meer in die afdeling, met als gevolg dat een overdracht van activiteiten op dat moment in ieder geval niet meer mogelijk was. Artikel PA75ter legt geen enkele maatregel van bekendmaking op aan de AWBB.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Basketbal

Zoek op trefwoord