Rechtspraak

17/08/2020

177 - BILJART - ​Verplichting van de Nationale Sportcommissie om biljartlakens bestaande uit minimum 75% wol te gebruiken - Wedstrijd gepeeld op synthetisch laken - Sanctie met forfaitscore - Zonder objectieve verantwoording - Restrictieve mededingingspraktijken - Belgisch en Europees mededingingsrecht - Dominante positie - Hoger beroep onontvankelijk verklaard door directiecomité van biljartbond - Vordering gegrond

De KBBB is een onderneming met een machtspositie, en de nationale en Europese regels inzake mededinging zijn derhalve van toepassing op de KBBB. Wat de regelgevingsaspecten van sport betreft, kan alleen geval per geval worden beoordeeld of een bepaalde sportregel verenigbaar is met het EU-mededingingsrecht. Het arbitraal college stelt vast dat de KBBB geen objectieve gronden aantoont die kunnen rechtvaardigen dat in hun sportreglement is opgenomen dat in de klassieke disciplines, vijf kegels en artistiek, het speelvlak en de banden dienen bekleed te zijn met lakens bestaande uit minimaal 75% wol om de precisie, effecten, terugstuit en snelheid te garanderen.
De omstandigheid dat er een sponsoring overeenkomst bestaat of bestaan heeft tussen de KBBB en een bepaalde producent van biljartlakens toont op zich niet aan dat er sprake is van verboden kartelafspraken.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Biljart

Zoek op trefwoord