Rechtspraak

14/05/2019

139 & 140 - BILJART - Verplichting van de Nationale Sportcommissie om gereglementeerde lakens te gebruiken – Enkel lakens van een bepaald merk goedgekeurd van blauwe of groene kleur – Geen bewijs van goedkeuring van lakens meegedeeld door biljartbond – Matchen gespeeld op niet-goedgekeurde lakens ongeldig verklaard – Zonder objectieve verantwoording – Restrictieve mededinginspraktijken – Belgisch en Europees mededingingsrecht – Dominante positie – Hoger beroep door directiecomité van biljartbond ongegrond verklaard – Vordering gegrond

Een beslissing omtrent het materieel waarmee een sport wordt beoefend betreft een sportaangelegenheid. Verzoekers 2 tot 22 zijn geaffilieerd aan eerste verzoeker en in die hoedanigheid zijn zij tevens toegetreden leden van de Biljartbond en hebben zij kennelijk ook een dadelijk belang om de vordering in te stellen. Door een feitelijke vereniging als lid te aanvaarden en door aan dat lid sancties op te leggen, moet de biljartbond aanvaarden dat die feitelijke vereniging over dezelfde verweermiddelen kan beschikken als elk ander rechtssubject.

Misbruik van machtspositie kan zich voordoen wanneer de onderneming met een dominante positie op één bepaalde markt (hier de biljartfederatie op de markt van het organiseren van biljartwedstrijden) een beslising neemt waardoor de mededinging op een aanverwante markt (hier de markt van de verkoop van wedstrijdbiljartlakens) wordt verstoord. Het willekeurige karakter van de criteria die de biljartfederatie toepast omtrent de goedkeuring van lakens en de verregaande sancties die de federatie aan een niet-naleving wil koppelen, maakt dat daardoor de rechten van verzoekers worden geschonden.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Biljart

Zoek op trefwoord