Rechtspraak

09/07/2018

125 - BILJART - Uitsluiting als toegetreden lid – Gewest Limburg vraagt uitsluiting – Directiecomité steunt vraag tot uitsluiting – Vraag tot uitsluiting voorgelegd aan raad van bestuur met mogelijkheid tot verdediging – Niet-verschijning op zitting raad van bestuur – Beslissing van raad van bestuur tot uitsluiting – Verhaal tegen beslissing raad van bestuur – Betwisting bevoegdheid BAS – Arbitragecollege onbevoegd voor beslissingen genomen op grond van artikel 1.3.5 van intern reglement

Uit de structuur van artikel 8 van het intern reglement over de tuchtprocedure, waarin een procedure in drie stappen wordt geregeld, met een recht van beroep na een uitspraak in eerste aanleg en een mogelijk beroep bij het BAS indien geschillen niet intern kunnen opgelost worden – wat niet het geval is voor een beslissing tot uitsluiting van een toegetreden lid, beslissing waartegen geen beroep open staat – en uit het feit dat het statuut van toegetreden leden in een afzonderlijk artikel geregeld wordt (artikel 1.3) dient te worden afgeleid dat beslissingen tot uitsluiting van toegetreden leden op grond van artikel 1.3.5, zelfs in de veronderstelling dat deze beslissingen ook tuchtbeslissingen zijn, geen beslissingen zijn in de zin van artikel 8. Aangezien de KBBB uitdrukkelijk de bevoegdheid van het BAS betwist, kan het arbitragecollege niet anders beslissen dan zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van het arbitrageverzoek.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Biljart

Zoek op trefwoord