Rechtspraak

01/03/2018

119 - BASKETBAL- Laatste dagen van het kampioenschap - Officieel bericht van de raad van bestuur met mededeling van de einddatum waarop bijkomende speelsters kunnen toegevoegd worden aan lijst van speelsters - Transfer van Amerikaanse speelster - Bevestiging door de raad van bestuur - Klacht ingediend door concurrerende club enkele dagen later - Intrekking van beslissing om speelgerechtigheid toe te kennen aan Amerikaanse speelster - Opstelling van de speelster ondanks intrekking van haar speelgerechtigheid - Forfait score uitgesproken ten aanzien van de club van de Amerikaanse speelster - Klacht ingediend door de club - Vordering gedeeltelijk gegrond.

Het algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw is in het sportrecht eveneens een essentieel beginsel tussen de federaties en de clubs. Wanneer de federatie ten aanzien van één van haar leden, d.w.z. één van haar clubs, een engagement neemt, ongeacht of dit engagement al dan niet legitiem is, moet de club in het licht van dit engagement in goede trouw kunnen handelen. Het is in strijd met het beginsel van de goede trouw in de relaties tussen de federaties en de clubs dat een federatie vervolgens dit engagement miskent omwille van reacties van andere clubs. De verweerster dient daarom de beslissingen van haar raad van bestuur te vernietigen en als gevolg daarvan de nodige aanpassingen te doen voor het verder verloop van het kampioenschap.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Basketbal

Zoek op trefwoord