Nieuws

29/03/2020

GEWIJZIGD REGLEMENT

Op 30 maart 2020 treedt een gewijzigde versie van het BAS Arbitragereglement in werking. De wijzigingen betreffen de volgende bepalingen: 4.1, 5, 7, 13.4, 14.3, 14.4, 23.8, 28.2, 29 en 30.

16/03/2020

Coronavirus

Rekening houdend met de speciale omstandigheden rond het coronavirus worden al de zittingen van het BAS in principe voor onbepaalde tijd uitgesteld.


Indien één van de partijen wenst dat de arbitrage toch doorgaat zal de schriftelijke procedure van artikel 23.3 van het arbitragereglement van het BAS worden toegepast als één van de partijen of arbiters het vraagt.


In uitzonderlijke omstandigheden kan het arbitragecollege beslissen, met een gemotiveerde beslissing, dat partijen toch in persoon of via actueel beschikbare visuele internetfaciliteiten zoals Skype, Snapchat en dergelijke moeten verschijnen.